Obecný úradzimná Píla

Pozvánka na charitatívne podujatie

 

Nadácia krídla organizuje charitatívne podujatie

 

Srdiečko pre Danka

 

na ktoré by sme chceli pozvať deti s rodičmi a všetkých, ktorým život detí so zdravotným znevýhodnením nie je ľahostajný. Chceli by sme 14 ročnému chlapcovi Dankovi s diagnózou DMO pomôcť, aby sa v obci kde žije cítil lepšie, našiel si priateľov a aby deti mali možnosť ho poznať a prijať.

Oznam o výskyte medveďa hnedého

Dňa 5.8. 2021 cca o 20.30 hod bol návštevníkmi lesa vo zvernici Biela Skala spozorovaný medveď hnedý. Na túto skutočnosť bola obec upozornená od Lesnej správy Píla

Upozorňujeme návštevníkov lesa, že počas prechádzok do lesov je potrebné sa správať obozretne, primerane hlasno a nevchádzať do neprehľadného terénu či krovín.

Stránky