Obecná knižnica Píla

Otváracie hodiny:

deň otváracie hodiny
Utorok 17.00 - 18.00
Piatok 10.00 - 11.00

Knižničný a výbpožičný poriadok