Vývoz žúmp v obci Píla

V našom regióne sa vyskytol akútny problém s vývozom žúmp. Obec Píla je o tomto probléme informovaná a veľmi intenzívne komunikujeme so spoločnosťou BVS, a.s. a spoločne hľadáme riešenia na odstránenie tejto neakceptovateľnej situácie. Vedenie obec hľadá aj iné možnosti, no v tejto chvíli ešte nemáme konkrétne výsledky rokovaní.

Pre akútne prípady, ktoré neznesú odklad do vyriešenia celého problému k tomuto článku pripájame súbor s kontaktmi na vývozcov, ktorí majú možnosť vyvážať žumpy aj do čistiarní v Bratislave(Vrakuňa, Petržaka). Vývoz do BA bude pravdepodobne významne drahší, no cenu Vám vie poskytnuť len samotný vývozca.