Kultúra

Kalendár kultúrnych podujatí v obci v r. 2015

termín podujatie
14. február 2015 Detský fašiangový karneval
marec 2015 jubilanti v r. 2014
marec 2015 privítanie detí narodených v r. 2014
30. apríl 2015 stavanie mája
10. mája 2015 Deň matiek
30. mája 2015 Deň detí
4. júla 2015 hodová zábava
5. júla 2015 hodový turnaj
28. augusta 2015 vatra SNP
5. decembra 2015 Vianočné trhy + stretnutie detí s Mikulášom
31. december 2015 Silvestrovský výstup na Kuklu + privítanie Nového roka