Kontakty

Obec Píla
č.d. 68
900 89 Píla

Úradné hodiny obecného úradu

IČO: 00305031

DIČ: 2020643702

Bankové spojenie VÚB, a.s. pobočka Pezinok číslo účtu: 11622112/0200
IBAN: SK37 0200 0000 0000 1162 2112

Tel: 033 / 649 52 08

e-mail: ou@obecpila.sk ; starosta@obecpila.sk