Obecný úradzimná Píla

Pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Vážený(á) pán(i) starosta(ka), vážení funkcionári obce.

 

     Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za pomoc a ochotu spolupracovať s nami pri poskytovaní informácií Vašim občanom o možnostiach a podmienkach štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

     Prosíme oboznámiť s touto informáciou mladých občanov obce, záujemcov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

Stránky