Zverejnenie schváleného rozpočtu obce pre rok 2024