Obecný úradzimná Píla

Dotácie

Každý rok sa snažíme získať nejaké dotácie pre našu Pílu. Žiaľ ich pridelovanie ide po rôznych linkách a často-krát nemá nič spoločné s transparentnosťou. V tomto roku sa uchádzame už o piatu. Najprv sme žiadali BSK, dostali sme 12 000€ :-)

Tiež máme podanú žiadosť na Min. vnútra na kamerový systém, žiadame aj na Zmeny a doplnky územného plánu na min. dopravy a reg. rozvoja a min. týždeň som niesol ďaľšiu na Ministerstvo financií.  Zlatí, dnes nám napísali takýto mail:

Stránky