Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
60-1/2012 Dodatok k zmluve o dielo Eurobrik, s.r.o. budovanie vodozádržných opatrení 0.00€ 07. 11. 2012 13. 12. 2012
66/2012 dodatok k zmluve Úrad Vlády SR Dodatok k zmluve č. 33/2012 0.00€ 07. 12. 2012 11. 12. 2012
64/2012 zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. bežný účet pre potreby verejnej zbierky 0.00€ 12. 11. 2012 14. 11. 2012
63/2012 Zmluva o praxi Stredná odborná škola KIŠ zabezpečenie prevádzkovej praxe žiaka 0.00€ 12. 11. 2012 14. 11. 2012
62/2012 Kúpna zmluva J. Korček odpredaj majetku obce 1 560.00€ 31. 10. 2012 31. 10. 2012
29-1/2012 Dodatok k zmluve o dielo Eurobrik, s.r.o. odstranenie škôd po povodni 8 193.08€ 06. 09. 2012 29. 10. 2012
61/2012 Zmluva o audite Ing. Alžbeta Kubková-Promt audit audit účtovníctva 500.00€ 23. 10. 2012 26. 10. 2012
60/2012 Zmluva o dielo EuroBrik, s.r.o. budovanie vodozádržných opatrení 49 200.00€ 18. 10. 2012 26. 10. 2012
59/2012 Zmluva o poskytnutí zbernej nádoby na malé batérie Insa, s.r.o. zber a likvidácia použitých malých batérií 0.00€ 19. 09. 2012 26. 10. 2012
58/2012 Kúpna zmluva Sústrikoví kúpa pozemku 290.00€ 26. 09. 2012 26. 09. 2012
57/2012 Kúpna zmluva manželia Sústrikoví odpredaj majteku obce 2 280.00€ 26. 09. 2012 26. 09. 2012
56/2012 Kúpna zmluva manželia Jurišoví 210.00€ 12. 09. 2012 12. 09. 2012
55/2012 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. zľava z dodávky plynu 8% 24. 07. 2012 31. 07. 2012
54/2012 Nájomná zmluva _PZ Tomáš Vlček - ANGKOR prenájom nebytových priestorov 36.00€ 24. 07. 2012 24. 07. 2012
53/2012 Nájomná zmluva Pročková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 21. 05. 2012 17. 07. 2012
52/2012 Nájomná zmluva Pikulíková, Pikulíková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 21. 05. 2012 17. 07. 2012
51/2012 Nájomná zmluva Mičunek, Mičunková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
50/2012 Nájomná zmluva Mináriková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
49/2012 Nájomná zmluva Púčik prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
48/2012 Nájomná zmluva Rybár, Rybárová prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
47/2012 Nájomná zmluva Sustrik, Sustriková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
46/2012 Nájomná zmluva Nitchneider, Nitschneiderová prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
45/2012 Nájomná zmluva Šípka, Šíplková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
44/2012 Nájomná zmluva Dobrá prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
43/2012 Nájomná zmluva Gáži, Gážiová prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
42/2012 Nájomná zmluva Púčiková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
41/2012 Nájomná zmluva Vráblová prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
40/2012 Nájomná zmluva Kopčík, Kopčíková, Kopčíková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
39/2012 Nájomná zmluva Kschillová, Vanko, Vanková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
38/2012 Nájomná zmluva S. Nemčeková prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
37/2012 Nájomná zmluva Herchl, Herchl, Herchlová, Džubinová prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 18. 05. 2012 17. 07. 2012
36/2012 Nájomná zmluva R. Jakubec prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 11. 05. 2012 17. 07. 2012
35/2012 Nájomná zmluva Obec Častá prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 11. 05. 2012 17. 07. 2012
34/2012 Nájomná zmluva p. Kišová prenájom časti pozemkov pre potreby budovania náučného chodníka 0.00€ 11. 05. 2012 17. 07. 2012
33/2012 Zmluva o spolupráci Egi Jozef umiestnenie kontajnera na obnosené šatstvo, obuv a hračky 0.00€ 02. 07. 2012 13. 07. 2012
32/2012 Dohoda o skončení nájmu KOBASEAL, s.r.o. skončenie nájmu 0.00€ 29. 06. 2012 29. 06. 2012
30/2012 Zmluva o dotácii BSK - Bratislavský samosprávny kraj poskytnutie dotácie na sanáciu poškodenej strechy OÚ a opravu dažďových žľabov a zvodov 2 500.00€ 11. 06. 2012 21. 06. 2012
31/2012 Zmluva o sprostredkovaní SLOVAKSTEEL s.r.o. sprostredkovanie 2 500.00€ 20. 06. 2012 20. 06. 2012
65/2012 dohoda Obec Šúrovce - spoluúčasť kontrolórka NOTEBOOK 13. 06. 2012 19. 06. 2012
29/2012 Zmluva o dielo Eurobrik s.r.o. odstranenie škôd po povodni 34 865.30€ 12. 06. 2012 12. 06. 2012
28/2012 Zmluva o dielo Eurobrik s.r.o. rekonštrukcia mosta 40 756.40€ 12. 06. 2012 12. 06. 2012
27/2012 Kúpna zmluva Karol Polakovič odpredaj majetku obce, podľa osobitného zreteľa 12 860.00€ 17. 05. 2012 18. 05. 2012
26/2012 Zmluva o Dotácii Obvodný úrad Bratislava dotácie na prevenciu kriminality 2 760.00€ 07. 05. 2012 14. 05. 2012
25/2012 Zmluvy o bežnom účte VÚB, a.s. otvorenie bežného účtu pre potreby dotácií 23. 04. 2012 28. 04. 2012
24/2012 Zmluvy o bežnom účte VÚB, a.s. otvorenie bežného účtu pre potreby dotácií 23. 04. 2012 28. 04. 2012
23/2012 Zmluva o dielo_PD_chodníky PK-Mažgút s.r.o. Projektová dokumentácia_Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 9 850.00€ 20. 04. 2012 27. 04. 2012
22/2012 Dotácia športovému klubu ŠK SPC Častá dotácia na zakúpenie športovej výstroje pre pretekárov z obce Píla 150.00€ 19. 04. 2012 19. 04. 2012
21/2012 Darovacia ZMLUVA Červenokamenské panstvo, o.z. darovanie knižnej publikácie 8.00€ 15. 04. 2012 17. 04. 2012
19/2012 Zmluva o praktickej výučbe SOŠKIŠ odborná prax 0.00€ 12. 04. 2012 17. 04. 2012
20/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR UPSVaR poskytnutie príspevku na zamestnaníe pracovníkov podľa § 50j 36 886.30€ 13. 04. 2012 13. 04. 2012

Stránky