Cirkev

Píľanskú náboženskú obec tvoria z 80% rímskokatolíci. V administratíve Rímskokatolíckej Cirkvi patrí Píla ako filiálka do farnosti v Častej.

Stránka farnosti v Častej: http://casta.fara.sk

Kostolíkkostolík

Filiálny kostol sa nachádza uprostred obce. Je zasvätený Navštíveniu Panny Márie. Pôvodný kostol bol postavený niekedy koncom 17. storočia. V roku 1744 bol opravovaný. Dnešný kostolík pochádza z roku 1822. V tomto roku bol aj benedikovaný Jozefom Balkom, budmerickým farárom a dekanom. V roku 1870 bol kostol opravovaný nákladom papiernického majstra Karola Vojtseliho. V roku 1935 bol poškodený požiarom. Opravil sa, pričom bola zhotovená nová strecha. Posledná rekonštrukcia kostola sa uskutočnila v rokoch 2001 - 2002, kedy bola postavená nová vežička, nanovo bola vybudovaná chórová časť a celý kostol bol zvonku a zvnútra vymaľovaný.brána do kostola Kostol je polygonálne uzavretý so zaklenutou valenou klenbou. V štítovom priečelí má menšiu ihlanovitú vežu. Vizitácie spomínajú zariadenie kostola. V roku 1713 bol v kostole „Pila sub Arce“ kalich, paténa, kazula, alba, purifikátorium, korporál, velum atď. Vizitácia z roku 1811 spomína obraz – kópiu Panny Márie Regensburgskej. Povesť spomína, že istý panský poľovník raz do tohto obrazu strieľal, načo onedlho oslepol. Miesta otvorov od striel boli do roku 1892 viditeľné.