Nájomná zmluva

Číslo zmluvy: 
36/2016
Obchodné meno: 
Šafariková
Adresa: 
Častá
Predmet: 
prenájom pozemku pod poľnou cestou
Hodnota: 
59.00€
Uzavretá dňa: 
22. november 2016
Účinnosť od: 
sobota, január 14, 2017
Príloha: