Informácie zverejnené do 31.12. 2015 nájdete v archíve


 

zimná PílaObecný úrad

OBECNÝ ÚRAD

Novinky na stránke

Aktuálne nie sú na stránke žiadne novinky za posledných 30 dní

Dotácie

Každý rok sa snažíme získať nejaké dotácie pre našu Pílu. Žiaľ ich pridelovanie ide po rôznych linkách a často-krát nemá nič spoločné s transparentnosťou. V tomto roku sa uchádzame už o piatu. Najprv sme žiadali BSK, dostali sme 12 000€ :-)

Tiež máme podanú žiadosť na Min. vnútra na kamerový systém, žiadame aj na Zmeny a doplnky územného plánu na min. dopravy a reg. rozvoja a min. týždeň som niesol ďaľšiu na Ministerstvo financií.  Zlatí, dnes nám napísali takýto mail:

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Podľa § 82 ods. 7zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konanie:

Stránky