10 - Zaniknutá píla

Pri veľkej povodni, ktorá našu obec postihla po prietrži mračien popoludní 7. júna 2011, odkryla na tomto mieste rozvodnená Gidra kamenné základy dávno zaniknutej murovanej stavby, stojacej priamo na brehu potoka. Bola to tzv. grófska píla, ktorá patrila Edmundovi a Vojtechovi Pálffyovcom, teda Pálffyovcom z Červeného Kameňa. Na sklonku roku 1928 vyhorela a pracovať prestala ešte pred polovicou 20. storočia. Jej areál sa rozprestieral po oboch stranách cesty, na mieste dnešného penziónu mala sklad na sušenie dreva a dosiek a v blízkosti sa nachádza aj zasypaná pivnica.