11 - Žlábek / Prielom Gidry

Na tomto mieste bol od nepamäti zdroj pitnej vody takmer pre polovicu dediny. Dodnes je z prameňa pod skalnou stenou vyvedený k potoku žľab a vodu z neho si môže nabrať každý, kto ide okolo. Obec dáva vodu pravidelne kontrolovať. Posledná väčšia rekonštrukcia prameňa a žľabu sa robila v roku 2007, no pri povodni v roku 2011 bol žľab zničený a musel byť znovu opravený. O niečo vyššie od žľabu s pitnou vodou je údolie, ktorým preteká Gidra najužšie. Potok sa doslova prediera pomedzi dve skalné steny a prekonáva kamenné kaskády. Domáci toto miesto nazývajú „Hučák“. Potok tu prelamuje tvrdý kremencový pás medzi Kuklou a Červeným Kameňom, ktorý tu výrazne vystupuje z bridlicového masívu. Aj porasty svahov na tomto mieste sú odlišné od okolitého lesa. Zaujímavý je najmä svah smerom k Červenému Kameňu so starými borovicami a dubmi, s vresovými porastami a s množstvom vystupujúcich kremencových blokov a balvanov. Na jeho vrchole sa nachádza miesto zvané „Pajác“ či „Jelení skok“ s výhľadom na údolie Gidry a na kopec Kukla, kde do polovice 20. storočia stál drevený altánok. Neďaleko neho nájdete tzv. Jánošíkov stôl, okrúhly opracovaný balvan neznámeho pôvodu a o niečo bližšie k hradu starý židovský cintorín.


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0