09 - Hasičská zbrojnica

Dobrovoľný hasičský zbor bol v obci Píla založený 17. októbra 1926. V priebehu nasledujúceho roku si jeho šestnásti členovia, ktorí sa navzájom oslovovali bratia, zadovážili uniformy a potrebnú výzbroj a výstroj. Ručnou striekačkou zbor disponoval až od januára 1928. Výzbroj a výstroj boli uložené u členov zboru, od roku 1931 bolo ich skladisko v Obecnom dome a od roku 1941 mal zbor vlastnú poschodovú hasičskú zbrojnicu. Zbor fungoval do roku 1989. Prvý zásah, pri ktorom zbor zasahoval, bol požiar vodnej píly Edmunda a Vojtecha Pálffyovcov v noci z 28. na 29. novembra 1928, pri ktorom však píla zhorela.  


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0