Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Píla, zmeny a doplnky č. 1/2023