07 - Kostol Navštívenia Panny Márie

Kostol bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Tomu zodpovedá klenba a výrazne vystupujúca profilovaná rímsa po jej obvode, ako aj kamenný portál. Z tohto obdobia pochádzal aj obraz Panny Márie Imaculaty na vstupnom priečelí kostola, ktorý bol v roku 2002 odstránený a namaľovaný nanovo pátrom Prokopom z Nitry. Už takmer dve storočia je známa povesť, že istý panský poľovník strieľal do obrazu a za túto svoju bezbožnosť pykal, keď onedlho oslepol. Na pôvodnom obraze bola Panna Mária znázornená ako kráľovná nebies, stojaca na polmesiaci a zemeguli, so svätožiarou z hviezd. Dvaja vznášajúci sa anjeli jej vkladali na hlavu korunu. 
V štíte nad vstupným priečelím kostola je malá zvonica s dvomi zvonmi – väčší je z roku 1928, menší z roku 1876. Areál kostola je ohradený kamenným múrom a až do konca 18. storočia tu bol cintorín. Neskôr tu pochovávali len príležitostne. 
Ďalšou sakrálnou pamiatkou v obci je kríž pri ceste poniže bývalej papierne. Je z roku 1924, predtým stál na jeho mieste drevený kríž z roku 1880, ktorý nahradil starší kríž z roku 1781. Ku kostolu viedol od cesty klenutý most z konca 18. storočia, ktorý dal vybudovať gr. Rudolf Pálffy. Bol opravovaný v polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia a v roku 2003, neprežil však nápor povodne v roku 2011.