06 - Majer/Píla

V týchto miestach sa nachádzal areál panskej píly, ktorá patrila pezinskej vetve Pálffyovcov. V roku 1902 prešla do správy Školskej študijnej základiny Jána Pálffyho a od roku 1952 do rúk štátu. Bola to píla na vodný pohon, začiatkom 20. storočia adaptovaná na parnú pílu. Pred adaptáciou ju poháňala voda z náhonu, ktorý sem bol odrazený z potoka poniže kostola. Predpokladáme, že toto bola prvá, najstaršia píla pod hradom Červený Kameň. V jej blízkosti postupne vznikli obydlia robotníkov, ktoré sa stali základom neskoršej obce Píla a tiež ďalšie podniky, využívajúce silu potoka na svoju prevádzku. Parná píla bola zrušená v roku 1950 ako posledná z píl v obci Píla. Na jej mieste postupne vyrástli nové domy, no niektoré z jej objektov sa využívali aj neskôr. Tzv. magacín, teda sklad bývalej parnej píly, bol v roku 1957 adaptovaný pre potreby JRD na sklad krmiva a maštaľ pre kravy a ošípané. Maštaľ neskôr zanikla, no spomínaný objekt tu stál do začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia spolu s piliermi sušiarne. Posledným zvyškom po hospodárskej prevádzke v tejto časti obce je areál bývalého majera, uzavretého dvora s hospodárskymi stavbami po obvode, ktorý susedil s areálom píly.