08 - Papiereň

Areál bývalej papierne pozostával z komplexu viacerých objektov. Papiereň tu existovala od druhej polovice 17. storočia. Tu vyrábaný papier mal priesvitku s motívom pálffyovského erbu. Papiereň prestala pracovať na začiatku osemdesiatych rokov 19. storočia a v jej objektoch následne vzniklo viacero iných prevádzok. Najvýznamnejšou bola tzv. Hubertova (Holešova, Trnkova) píla na vodný pohon z náhonu odrazeného z potoka. Táto píla pracovala až do roku 1948. Na jej mieste bol v roku 1972 postavený objekt obchodu a pohostinstva Jednota. V poschodovom objekte Obecného úradu bol do polovice 20. storočia tzv. Obecný dom a pôvodne jeden z objektov papierne. Na mieste dnešnej Osvetovej besedy pri ceste stála sušiareň papiera, ktorá neskôr slúžila ako sklad materiálu píly. V časti objektu boli aj byty a istý čas v medzivojnovom období tu sídlila aj škola. V polovici 20. storočia bola už budova vo veľmi zlom stave a životu nebezpečná. V roku 1955 bol tento objekt zbúraný a následne tu bola postavená Osvetová beseda, dokončená v roku 1957.