Obecný úradzimná Píla

Korekcia cestovných poriadkov k 1.9.2018

Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielam aktualizáciu cestovných poriadkov od 1.9.18 kde sú
vykonané nasledovné zmeny:
- Zabezpečenie príchodu žiakov z regiónu Pezinok na vyučovanie do
Trnavy - doplnený nový spoj č.23 linky 102423, vratný spoj č. 26 s
pokračovaním spojom č. 80 linky 102429.
- Zabezpečenie prepravy žiakov z vyučovania v smere na Pílu - časový
posun spoja č.82 linky 102429 v pracovných dňoch s tým, že cez dni
pracovného voľna a pokoja spoj je vedený v pôvodnej časovej polohe

Stránky