Obecný úradzimná Píla

Výzva na predloženie cenových ponúk

 

Výzva na predloženie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na vykonanie prác

 

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov : Obec Píla

Zastúpený: RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

IČO: 00305031

Stránky