Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
269/2011 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v Bratislave 23. 02. 2011 23. 02. 2011
20110207 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest (software) 3 W Slovakia, s.r.o. 07. 02. 2011 07. 02. 2011
11K221018 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03. 02. 2011 03. 02. 2011
01/21/2011 Zmluva o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom ANEO, s.r.o. 10. 01. 2011 10. 01. 2011
29/006/10 zmluva o úvere + dodatok o splácaní Dexia 29. 07. 2010 29. 07. 2010
11/2015 Zmluva o prevode vlastníctva Slovenský pozemkový fond kúpa pozemkov 1 688.04€ 27. 02. 2015 27. 02. 2015

Stránky