Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľky Materskej školy v obci Dubová