Výberové konanie na kumulovanú funkciu administratívnej/neho pracovníčky/-ka obce