14 - Horná píla

Horná píla sa nachádzala na mieste objektu štátnych lesov. Vznikla v prvej tretine 19. storočia. Ležala nad sútokom potokov Gidra a Pajdla a jej zariadenia boli poháňané hneď dvomi náhonmi odrazenými z týchto potokov. Korytá náhonov sú dodnes sčasti zachované a spájajú sa nad budovou, ktorá stojí na mieste píly. Neďaleko od sútoku potokov sa nachádza aj malá kaplnka, postavená koncom 19. storočia a naposledy opravovaná v roku 2005. Ďalej v doline smerom na západ sa nachádza areál hotelu Hydrostav, ktorý stojí na mieste starých pecí na pálenie vápna a vo svahu nad ním je zaniknutý lom na vápenec. 


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0