13 - Pamätník partizánskej skupiny J. Kráľa

Partizánska skupina Janka Kráľa vznikla v Bratislave 30. mája 1942. Táborila nad Zochovou chatou a od 6. júna 1942 na kopci Prostredník (403 m n. m.) nad obcou Píla. Skupina nebola dobre organizačne zabezpečená a nezapojila sa ani do žiadnych bojových akcií. Začiatkom júla 1942 dostala skupina rozkaz presunúť sa do Považského Inovca a následne na stredné Slovensko. Presun začal 13. júla 1942, o štyri dni neskôr bola skupina pri Chtelnici žandárskou hliadkou odzbrojená a zatknutá. Skupina mala 17 príslušníkov, jej veliteľom bol Jaroslav Hlinenský (1912 – 1945) a neskôr stredoškolský profesor Alexander Markuš (1913 – 1945). Obaja zahynuli 19. februára 1945 pri bombardovaní transportu politických väzňov do koncentračného tábora Mauthausen. Skupina neskôr obnovila svoju činnosť a počas SNP v jesenných mesiacoch 1944 ju viedol Vendelín Lančarič z Dolných Orešian. Tabuľa na tomto mieste bola odhalená 6. septembra 1970. V roku 2011 dala obec Píla na vlastné náklady pamätník obnoviť a tabuľu vyhotoviť nanovo, pretože krátko predtým pôvodnú bronzovú tabuľu vandali ukradli a pamätník zničili.