05 - Cintorín

Pôvodne sa na Píle, tak ako aj inde, pochovávalo okolo kostola. Na prelome 18. a 19. storočia si dediny i mestá z kapacitných i hygienických dôvodov zriaďovali nové cintoríny mimo intravilánu. Tak tomu bolo aj na Píle a nový cintorín vznikol poniže dediny. Pôvodne bol menší, v roku 1991 ho rozšírili východným smerom a v roku 1992 tu postavili dom smútku. Najstaršie hroby sa nachádzajú v západnej a strednej časti cintorína, ktorému dominuje mohutná pestovaná tuja a drevený kríž z roku 1984, ktorým bol nahradený pôvodný hlavný kríž. Zaujímavosťou je rodinná hrobka Brunovských, ktorí v obci Píla v prvej polovici 20. storočia prevádzkovali múčny mlyn a ryhovňu valcov.


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0