04 - Hámor

Ruina objektu, známeho ako „Hamra,“ bola tiež jednou z prevádzok, ktorá na svoj pohon využívala vodu z Gidry. „Medený hámor“ tu existoval prinajmenšom už od začiatku 18. storočia, kedy bol vo vlastníctve Pálffyovcov. Až do roku 1916 sa tu z medených plátov zhotovovali medené kotle. Následne bola prevádzka prerobená na ryhovňu valcov do múčnych mlynov a strojnú dielňu, ktorá fungovala do roku 1950. Jej vlastníkom bol Bohumil Brunovský, ktorý vlastnil aj veľký múčny mlyn ležiaci nižšie. Išlo o moderný a energeticky sebestačný podnik: zariadenia a stroje boli poháňané elektrinou, získavanou vďaka vodnej turbíne.


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0