02 - Osídlenie vyústenia Píľanskej doliny

Pred vstupom do hlbokého údolia potoka Gidra sa nachádza niekoľko domov. Aj v minulosti tu bolo podobné riedke osídlenie. Najstarším objektom je dnes už nefunkčný mlyn severne od cesty. Tento mlyn vznikol z pôvodnej valchovne, ktorá tu fungovala do polovice 19. storočia. Mlyn na múku pri nej pracoval už od roku 1829. Do valchovne nosili súkenníci z okolia, ale aj z Hlohovca, Trnavy či z Modry svoje výrobky na spracovanie – zjemnenie, utláčanie plste a pod. V poslednej tretine 19. storočia o niečo ďalej od mlyna, pod strmým skalnatým svahom vznikla vila generála Bolla, ktorý ju využíval ako letné sídlo. Ostatné stavby pribudli postupne v priebehu 20. storočia. Bollova vila bola postavená v podobnom duchu ako vily v neďalekej Harmónii. Mala stĺpovú verandu s bohato vyrezávaným štítom, nárožné bosáže, vysoké okná a vo svahu nad vilou bol drevený altánok. Vila dodnes stojí, no bola výrazne prestavaná. Pozostatkom po nej sú stĺpy brány zdobené motívom listov aloe vera, vedúce dnes na pozemok vedľajšieho domu. 


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0