01 - Náučný chodník pod hradom Červený Kameň

Nachádzate sa na začiatku Náučného chodníka pod hradom Červený Kameň. Chodník vás prevedie malebnou dolinou obce Píla a jeho jednotlivé zastavenia vás oboznámia s pamätihodnosťami a udalosťami z dejín obce. Na trase náučného chodníka vás čakajú dve oddychové zóny, kde si môžete doplniť pitnú vodu a pookriať v objatí prírody Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Na dvoch miestach budete upozornení na možnosť využiť značené turistické trasy, vedúce priamo na hrad Červený Kameň. 
Obec Píla sa rozvinula na prelome 16. a 17. storočia ako osídlenie pri panských priemyselných zariadeniach na vodný pohon, situovaných na potoku Gidra. Už od začiatku 16. storočia sa spomínajú mlyny a neskôr aj píly na potoku v údolí pod hradom. V 17. storočí k nim pribudla papiereň, neskôr hámor, valchovňa a fungoval tu aj mlyn na výrobu pušného prachu; boli tu kameňolomy, ťažilo a pálilo sa tu vápno... Tieto podniky postupne zanikli, no osídlenie v údolí sa zachovalo. Obec má k 1. 1. 2015 336 obyvateľov. Celková dĺžka náučného chodníka je 3 km, prevýšenie 53 m.