Oznam o uzávere mesta Modra

Dopravná uzávera Štúrovej ulice v Modre

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie Stoličného potoka a hlavných rozvodov vodovodu a kanalizácie bude pre všetky druhy dopravy uzavretá Štúrova ulica v Modre v čase od 27.5. do 15.11.2015. Doprava na Hornej ul. bude z tohto dôvodu zúžená do jedného jazdného pruhu a bude riadená semaformi.

Z mesta je kompletne vylúčená nákladná doprava nad 7,5 t. Obchádzkové trasy pre osobnú dopravu, autobusovú dopravu a nákladnú dopravu do 7,5 t je vedená po miestnych komunikáciách.

Podrobné informácie ohľadne obchádzkových trás a autobusových zastávok sú zverejnené na http://www.modra.sk/aktualne-riesime/ds-1069 .

Prosíme všetkých obyvateľov a návštevníkov Modry, aby rešpektovali dopravné značenie. V mene investorov stavieb, zhotoviteľa stavby aj v mene svojom Vás prosíme o trpezlivosť a porozumenie počas týchto rozsiahlych stavebných prác.