Obecný úradzimná Píla

Úspešný projekt skvalitnenia komunálnych služieb v našej obci

Aj v roku 2017 obec Píla požiadala Bratislavský samosprávny kraj o dotáciu. Prvý krát bola možnosť požiadať o dotáciu na komunálnu techniku. Preto sme sa rozhodli podať žiadosť na nákup komunálneho traktora s bohatou výbavou ako snežný pluh, zametacia metla, snežná fréza, posýpač a kosačka v celkovej hodnote cca 22 tisíc €. Dotácia nám bola schválená iba vo výške 10 500€. Z toho dôvodu sme museli projekt upraviť a výbavu traktora skresať na minimum, čiže len snežný pluh.

Výzva na predloženie cenových ponúk

 

Výzva na predloženie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na vykonanie prác

 

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov : Obec Píla

Zastúpený: RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

IČO: 00305031

Stránky