Výberové konanie na miesto učiteľky v MŠ

Obec Píla vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľky MŠ v Píle. Jedná sa o jednotiednu MŠ v krásnom prostredí, plnohodnotne vybavenú s ukážkovým detským ihriskom.

  • Platové podmienky sa odvíjajú od platných platových taríf v zmysle zákona
  • Nástup by bol možný od júna 2024
  • Svoje žiadosti so životopisom, poprípade motivačným listom zasielajte na starosta@obecpila.sk