Voľné pracovné miesto: pozície riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Pezinok