Verejná vyhláška

Záznam o zastavení konania: „Dubová Kanalizácia – 2. etapa a rozšírenie vodovodu nové IBV“