Oznamenie_o_konani_sportoveho_podujatia -cyklistický pelotón 6.8.2023