Niektoré preventívne opatrenia na zníženie počtu obetí pri požiaroch bytových a rodinných domoch