Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 
19/2017
Obchodné meno: 
manž. Jurčíkoví
Adresa: 
Píla
Predmet: 
odpredaj pozemku 148/3
Hodnota: 
680.00€
Uzavretá dňa: 
08. november 2017
Účinnosť od: 
štvrtok, november 9, 2017
Príloha: