Nájomná zmluva

Číslo zmluvy: 
30/2016
Obchodné meno: 
Červenáková
Predmet: 
prenájom pozemku pod poľnou cestou
Hodnota: 
1.90€
Uzavretá dňa: 
03. október 2016
Účinnosť od: 
sobota, november 26, 2016
Príloha: