Dotazníkový prieskum pre tvorbu PHSR obce Píla

Vážení občania, v týchto dňoch/ dnes/ v nasledujúcich dňoch vám bude do poštových schránok doručený dotazník na prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Ide o strategický dokument rozvoja našej obce na nasledujúce sedemročné obdobie. Touto cestou sa na vás obraciame s prosbou o spoluprácu a vyplnenie uvedeného dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor o kvalite života v obci a námety na jej ďalší rozvoj. Vyplnený dotazník je potrebné odovzdať na obecnom úrade do označeného zberného boxu najneskôr do 4. mája 2015.

Pre tých, ktorí využívajú moderné technológie sme pripravili on-line dotazník dostupný na tejto adrese:

https://docs.google.com/forms/d/12wohZFNzj1AP-9Pbp-93dSFbQm5qFub62EdXqMXqO4c/viewform

Ďakujeme za vyplnenie!