Oznam

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Píla“-Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie

Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie

Obec Píla ako orgán územného plánovania oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne

 

od 02.08.2023 do 10.09.2023

 

verejné prerokovanie

územnoplánovacej dokumentácie

 

Územný plán obce Píla, Zmeny a doplnky č. 1/2023

PRACOVNÁ PONUKA

JEDINEČNÁ PRACOVNÁ PONUKA

Ak hľadáš pracovnú pozíciu, ktorá ti umožní spojiť svoju zručnosť s príjemným prostredím a zároveň získať nezabudnuteľné skúsenosti, máme pre teba skvelú ponuku! Hľadáme totiž POKLADNÍKA - LEKTORA pre náš hrad Červený Kameň.

Jeho malebné prostredie a atmosféra sú naozaj unikátne - práve preto ho často navštevujú mnohí turisti a milovníci histórie. Tvojou úlohou bude nie len zabezpečovať pokladňu, ale aj odovzdávať návštevníkom zaujímavé informácie o histórii hradu a jeho okolí.

Stránky