Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci

Číslo zmluvy: 
12/2023
Obchodné meno: 
Mikroregión Červený kameň
Adresa: 
Hlavná 168/65, 90089 Častá
IČO: 
30795915
Predmet: 
úprava práv a povinností Účastníkov dohody pri Verejnom obstarávaní
Hodnota: 
840.00€
Uzavretá dňa: 
21. august 2023
Účinnosť od: 
utorok, august 22, 2023