Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzavretej 13.3.2023

Číslo zmluvy: 
10/2023
Obchodné meno: 
JAS-ing.Silvia Urbanovská
Adresa: 
Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 
33505357
Predmet: 
PD-prestavba budovy obedného úradu
Hodnota: 
3 870.00€
Uzavretá dňa: 
13. júl 2023
Účinnosť od: 
piatok, júl 14, 2023
Nadradená zmluva: 
02/2023
Príloha: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 10_2023_PD - Urbanovska_DODATOK.pdf100.24 KB