Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Číslo zmluvy: 
05/2023
Obchodné meno: 
3W Slovakia, s.r.o.
Adresa: 
Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové
IČO: 
36746045
Predmet: 
automatizované zverejňovanie zmlúv v systéme CRZ
Hodnota: 
10.00€
Uzavretá dňa: 
12. apríl 2023
Účinnosť od: 
sobota, apríl 22, 2023
Príloha: