Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci

Číslo zmluvy: 
10/2022
Obchodné meno: 
Mikroregión červený kameň
Adresa: 
Hlavná 168/65, 90089 Častá
IČO: 
30795915
Predmet: 
úprava práv a povinností Účastníkov dohody pri Verejnom obstarávaní
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
30. máj 2022
Účinnosť od: 
piatok, jún 3, 2022