Dodatok k zmluve o výpožične

Číslo zmluvy: 
03/2021
Obchodné meno: 
Štatistický úrad SR
Adresa: 
Miletičova 3
IČO: 
00166197
Predmet: 
výpožička techniky pre SODB
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
15. marec 2021
Účinnosť od: 
streda, marec 17, 2021
Príloha: