Ukončenie nájomnej zmluvy

Číslo zmluvy: 
09/2020
Obchodné meno: 
V. Gáži
Adresa: 
Častá
Predmet: 
ukončenie nájmu
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
11. marec 2020
Účinnosť od: 
štvrtok, marec 19, 2020
Nadradená zmluva: 
35/2016
Príloha: