Dodatok ku kúpnej zmluve

Číslo zmluvy: 
02/20220
Obchodné meno: 
Marek Slávik
Adresa: 
Píla 83
Uzavretá dňa: 
21. január 2020
Účinnosť od: 
streda, január 22, 2020
Nadradená zmluva: 
33/2019
Príloha: 

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0