Zmluva o nakladaní s odpadom

Číslo zmluvy: 
36/2019
Obchodné meno: 
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Adresa: 
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 
35793848
Predmet: 
likvidácia komunálneho odpadu
Uzavretá dňa: 
14. november 2019
Účinnosť od: 
streda, január 1, 2020
Príloha: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 36_2019_Zmluva o nakl. s odpadom.PDF1.96 MB

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0