Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 
33/2019
Obchodné meno: 
Marek Slávik
Adresa: 
Píla 83
Predmet: 
kúpa popzemku do majetku obce
Hodnota: 
110.00€
Uzavretá dňa: 
27. november 2019
Účinnosť od: 
štvrtok, november 28, 2019

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0